آن دسته از دوستان و همکاران که مایل به تماس با ما هستند میتوانند

 از طریق شماره تماس هایی چون :

۰۳۱-۳۲۲۴۷۸۲۰-۳

۰۹۱۳۶۰۳۸۹۵۸

با ما درارتباط باشند.

همچنین شما میتوانید از طریق شبکه های مجازی با ما ارتباط برقرار کنید :

https://t.me/Rexelcompany1

https://instagram.com/rex__electronics?igshid=107q54lyb17r3